Christian Headlines informowało o aresztowaniu Jamesa Coats’a 16 lutego 2021 roku przez Kanadyjską Królewską Policję Konną, pastora kościoła Grace Life w Edmonton, w prowincji Alberta za łamanie rozporządzeń dotyczących zdrowia publicznego.Według Edmonton Journal kościół Grace Life został oskarżony o niedostosowanie nabożeństw do wytycznych wydanych w związku z pandemią COVID 19. Kościół został oskarżony o systematyczne organizowanie nabożeństw bez zmniejszania liczby uczestników, bez zachowywania dystansu i bez noszenia maseczek.

W końcu pastor Coats został oskarżony o łamanie rozporządzeń, jednak nadal organizował nabożeństwa w sposób sprzeciwiający się im. Pastor został wezwany do stawienia się na policję i poddanie się rygorowi aresztu, co też uczynił. Coats mógł zostać zwolniony za kaucją, lecz odmówił, ponieważ warunkiem zwolnienia było wymaganie rezygnacji z organizowania nabożeństw.

Reprezentujące pastora Centrum Prawne Wolności Konstytucyjnych ogłosiło, że oskarżenie wycofało wszystkie zarzuty poza jednym, to jest zarzut złamania rozporządzenia o zdrowiu publicznym. Prawnicy pastora ogłosili, że zostaje on zwolniony bez dodatkowych warunków.Pastora Coats’a czeka proces o złamanie rozporządzeń dotyczących zdrowia publicznego a jego pełnomocnicy podkreślają, że linią obrony ma być podważenie zgodności tego rozporządzenia z konstytucją, szczególnie wymagania by kościoły zmniejszyły liczbę uczestników nabożeństw do 15%.

Wymaganie by pastor Coats zaprzestał sumiennego wykonywania swoich obowiązków poprzez dostosowanie się do niekonstytucyjnych i nienaukowych wytycznych rozporządzenia o zdrowiu publicznym nigdy nie powinno było być na niego nałożone ani przez policję ani przez sąd, argumentuje John Carpey, przewodniczący Centrum Prawnego reprezentującego pastora.

Mamy nadzieję, że opuści areszt bez dodatkowych warunków i na nowo podejmie obowiązki duszpasterskie w kościele Grace Life. Nie możemy doczekać się majowego procesu i dostarczenia przez oskarżycieli dowodów naukowych usprawiedliwiających i wykazujących słuszność restrykcji z powodu zdrowia publicznego, które mają prawo ograniczać swobody obywatelskie, wolność pokojowego zgromadzania się i sprawowania kultu religijnego, dodaje Carpey.

Źródło: Christiann Headlines