Sąd apelacyjny w południowej Kalifornii zdecydował, że pastor – były gej i jego związek wyznaniowy nie mogą podejmować kroków prawnych dotyczących decyzji o usunięciu konta kościoła z platformy internetowej Vimeo z powodu umieszczania treści promujących „terapie nieprawidłowej orientacji seksualnej”.
Sąd orzekł w zeszłym tygodniu, że pastor James Domen i jego kongregacja Church United nie mogą pozwać Vimeo dlatego, że platforma internetowa chroniona jest przez zapis Sekcji 230 Communications Decency Act, na który często powołują się firmy Big Tech aby uniknąć odpowiedzialności prawnej za treści umieszczane na ich platformach.
Sąd drugiej instancji zgodził się z sędzią Sądu Okręgowego Stuartem Aaronem, że decyzja Vimeo o skasowaniu treści nakłaniających do zmiany orientacji seksualnej za pomocą terapii SOCE, której propagowanie jest zakazane przez platformę a szyderczo opisywana jest jako terapia konwersji lub inaczej religijnego nawróceniu, była uzasadniona.
Treści te podlegają zarządzeniom Communications Decency Act o podporządkowaniu treści umieszczanych na platformach komunikacyjnych ich regulaminom, zaopiniowała sędzia Drugiego Okręgu Rosemary S. Pooler.
Domen, który obecnie ma żonę i dzieci twierdzi, że przez 3 lata był homoseksualistą, lecz z powodu chęci podążania za Chrystusem nawrócił się i postanowił zerwać z dotychczasowym stylem życia.
W październiku 2016 jego kongregacja założyła konto na platformie Vimeo i zaczęła rozpowszechniać treści mówiące o orientacji seksualnej i religii. Mieli oni zamieścić 89 materiałów wideo w ciągu dwóch lat.
W pewnym momencie organizacja religijna założyła profesjonalne konto wymagające miesięcznej opłaty i wkrótce zostało ono poddane analizie moderatora platformy.
W listopadzie 2018 Domen otrzymał wiadomość, że konto zostaje poddane analizie z powodu zamieszczonych treści o terapii SOCE, które są zakazane przez platformę.
Następnie Vimeo nakazało kościołowi usunięcie tych treści z platformy w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie miały być one usunięte przez platformę włącznie z możliwością skasowania konta kongregacji. Zalecono też skopiowanie nagrań gdyż miały one ulec usunięciu z konta Vimeo.
Pastor Domen wyjaśnia, że treści te rzeczywiście były niezgodne z obowiązującym w Kalifornii zakazem promowania terapii SOCE, która opiera się na rozmowach terapeutycznych i duszpasterstwie ale miały na celu przeciwstawienie się propozycjom przedstawicieli Stanu Kalifornia co do rozszerzenia tego zakazu.
6 grudnia 2018 Vimeo skasowało konto kościoła informując, że Vimeo nie zezwala na umieszczanie nagrań atakujących, wywołujących nienawiść czy zawierających pomówienia i mowę nienawiści.
Reprezentująca pastora Nada Higuera argumentowała podczas przesłuchania w grudniu, że platforma dyskryminuje go, wymierzając swoje działania nie w treści ale osobiście przeciwko niemu, z powodu jego aktualnej orientacji seksualnej.
Sędzia Pooler argumentowała jednak, że działania podjęto z powodu treści zamieszczonych na platformie kościoła. Pastor wiedział, że platforma nie zezwala na takie treści gdy zakładał konto na platformie a jednak je umieszczał, mówiła sędzia, nominowana na to stanowisko przez prezydenta Clintona.
W 2019 jedna ze współpracowników The Christian Post, Liz Flaherty, opisała, że w rządowych przesłuchaniach na temat terapii poprzez nawrócenie opisywano rzekome praktykowanie elektrowstrząsów, używanie materiałów pornograficznych, wymuszanie odseparowania się od ukochanych osób czy też publiczne zawstydzanie.
Jednak większość środowisk medycznych, tych chrześcijańskich również, uważa takie praktyki za barbarzyńskie i szkodliwe, pisała Flaherty. Sponiewierana przez media terapia poprzez nawrócenie stała się medialnym chochołem, stworzonym by promować jednostronne podejście do orientacji seksualnej oraz praktykować metody terapii oparte na jedynej właściwej ideologii, że seksualność jest całkowicie ustalona.

Źródło:The Christian Post