Miejsca kultu w Szkocji mogą się natychmiast otworzyć po tym, jak uznano covidowe obostrzenia za nielegalne.

Grupa 27 przywódców kościoła doprowadziła do sądowego rozpatrzenia sprawy obostrzeń nałożonych na kościoły, argumentując, że działania szkockiego rządu wykraczały poza ramy prawne.

Lord Braid zgodził się z tym, że regulacje wykroczyły poza to co jest prawnie dozwolone. Orzeczenie sądu otrzymało status natychmiastowej wykonalności, co pozwala kościołom, ale także meczetom oraz innym świątyniom na otwarcie bez żadnych ram czasowych. Orzeczenie sądu pojawiło się na dwa dni przed kolejną fazą luzowania obostrzeń, która zakłada wznowienie wspólnotowych nabożeństw. Prawnicy szkockiego rządu argumentowali, że obostrzenia były narzucone, ze względu na zwiększoną transmisję wariantu Kent wirusa SARS -CoV – 2.

Szkocki rząd zapowiedział dokładne rozważenie implikacji wynikających z tego orzeczenia. Lord Braid stwierdził, że ci, którzy złożyli pozew przeciw regulacjom, mieli całkowite prawo usłyszeć orzeczenie uznające te regulacje za niezgodne z prawem. Powiedział on również, że regulacje rządowe w sposób nieproporcjonalny ingerowały w prawo do wolności religii zagwarantowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Braid dodał: „Nie możliwe jest stwierdzenie, jaki efekt miały te ograniczenia na tych, którzy wierzą. To przekracza zwykłą utratę towarzystwa czy niemożność wyjścia z przyjaciółmi na lunch.”

Sędzia jednak stwierdził, że nie powiedział tego, by pokazać, że wspólne nabożeństwa należą do bezbiecznych. „Moja decyzja nie jest równoznaczna z tym, że wszystkie kościoły muszą się natychmiast otworzyć lub, że otwarcie kościołów jest rzeczą bezpieczną, albo nawet to, że jakiekolwiek ograniczenia nie są usprawiedliwione.”

Dr William Philip, pastor kościoła Tron w Glasgow, ucieszył się z orzeczenia. „Od początku rozumieliśmy, że szkoccy ministrowie, w reakcji na pandemię, musieli podejmować poważne decyzje. Jednakże, podejście które zakazywało gromadzenia się kościoła i czyniło z niego kryminalny akt, było jasnym przykładem zbyt daleko posuniętych i nieproporcjonalnych czynności, i gdyby nikt nie stawił im czoła, mogło by się to stać bardzo niebezpiecznym precedensem.”

Źródło: BBC