10 głównych organizacji zaangażowanych w tłumaczenie Biblii łączy siły aby sprawić, że pismo Święte będzie dostępne w każdym języku świata do 2033 roku, ponieważ brakuje jeszcze tłumaczeń Biblii dla połowy języków na świecie.
Nowa kampania „Chcę wiedzieć” została zainicjowana przez stowarzyszenie illumiNations, zrzeszające organizacje tłumaczeniowe. Założony cel na nadchodzące 12 lat to aby większy fragment Biblii został przetłumaczony na każdy z pozostałych języków.
Z ponad 7000 języków, którymi się mówi na świecie ponad 3800 ma przetłumaczone niewielkie fragmenty Biblii lub nie posiada ich w ogóle.
Tych 10 organizacji to: Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, Biblica, Biblijne Towarzystwo Niesłyszących, Luterańskie Towarzystwo Biblijne, Seed Company, SIL International, Zjednoczone Towarzystwa Biblijne, Słowo dla Świata i Tłumacze Biblijni im.Wycliffe’a USA.
Mart Green, dyrektor finansowy organizacji i członek zarządu Hobby Lobby, powiedział, że to partnerstwo pozwoli na wspólne osiągnięcie więcej niż każda organizacja zdziałałaby pojedynczo oraz da możliwość zcentralizowania dane dotyczące tłumaczeń.
Green założył illumiNations by połączyć wysiłki organizacji tłumaczących Biblię i osiągnąć dalekie cele.
Jeśli pomyślimy, że jeszcze w tym pokoleniu, każdy człowiek może mieć przynajmniej jedną księgę Biblii w swoim języku jest to coś, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było niewyobrażalne, mówi Green.
Bóg otworzył nam takie możliwości poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Pomagają one nie tylko w tłumaczeniu ale także w przezwyciężaniu barier kulturowych, np. przez aplikacje takie jak YouVersion, w krajach, gdzie noszenie ze sobą Biblii w formie książkowej byłoby wielkim niebezpieczeństwem, mówi Green.
Żaden projekt tłumaczeniowy do tej pory nie był tak ambitny i tak dobrze skoordynowany, oświadczył Green. I nigdy w historii tłumacze Biblii nie byli w stanie aż tak przyspieszyć tempa tłumaczenia jak dziś, dzięki nowym technologiom. Można powiedzieć, że illumiNatoins jest wizjonerskim ruchem o „biblijnych proporcjach” – a strategia, ludzie i technologia są w nim po to aby tę wizję urzeczywistnić.
Green wierzy, że żyjemy w czasach gdy wielki nakaz misyjny Jezusa może być zrealizowany i pomóc uczynić wszystkie narody Jego uczniami przed Jego wielkim powrotem. Kampania „Chcę wiedzieć” jest dla ludzi, którzy chcą wiedzieć kim jest Bóg, jak Mu służyć i jaki jest cel naszego życia.
Poznać Boga można przez Jego Słowo, a jeśli jakiś naród go nie ma to musimy zaradzić takiemu ubóstwu, mówi Green.
Jak ogromne znaczenie dla pojedynczego człowieka ma przetłumaczona na jego język Biblia Green przekonał się podczas podróży do Gwatemali w 1998 roku gdy Gaspar, jeden z mieszkańców odległego regionu, otrzymał Biblię w tłumaczeniu na wschodni język jakatek i płakał z radości. Ja nigdy nie trzymałem Biblii w rękach w sposób w jaki trzymał ją Gaspar – jakby trzymał najcenniejszy skarb, wspomina Green. Z powodu Gaspara i milionów ludzi takich jak on, zrozumiałem, że musi być sposób by wszyscy ludzie na świecie mogli czytać Biblię w swoim języku.
Według illumiNations ponad miliard ludzi nie ma dostępu do Bożego Słowa w swoim języku. Ponad połowa ludności ziemi nie ma kompletnego tłumaczenia Biblii a brakuje choćby fragmentów Biblii przetłumaczonych dla ponad 2000 języków.
Boże Słowo jest pokarmem dla naszych dusz, mówi Green. Ono wnosi życie duchowe do naszej egzystencji. Jest wiele grup i społeczności, które nie mają do niego dostępu, są więc w tym sensie ubogie. Są to często ubogie społeczności w sensie materialnym i pod tym względem wymagają pomocy, lecz naszą szczególną troską jest ich ubóstwo duchowe, bo ma ono wieczne konsekwencje.
Ustaliliśmy datę 2033 licząc orientacyjnie od roku 33 gdy Pan Jezus wstąpił do nieba i nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Chcielibyśmy aby rok 2033 był znaczący dla całego kościoła Jezusa Chrystusa, opowiada Green.
Można wspomóc nasze działania przez zasponsorowanie tłumaczenia jednego wersetu z 31 000 datkiem $35. To możliwość dla każdego do zaangażowania się w tą misję.
Hobby Lobby oraz rodzina Greenów założyli Muzeum Biblii prezentujące dzieje tej najlepiej sprzedającej się księgi w historii. Otworzone one zostało w 2017 w Waszyngtonie.
Również jako część kampanii „Chcę wiedzieć” chrześcijanie są zachęcani aby umieścili werset biblijny, który wiele dla nich znaczy na swoich mediach społecznościowych i oznaczyli go #IWTWTKBible.

Źródło: The Christian Post