Kanadyjska Królewska Policja Konna i służby sanitarne Alberty przebywają na działce należącej do kościoła Grace Life aby fizycznie odgrodzić budynek i rozpoczęły ustawianie metalowego ogrodzenia.
Służby Sanitarne Alberty zamknęły budynek kościoła i uniemożliwiły dostęp do niego do czasu aż przedstawiciele kościoła Grace Life zademonstrują gotowość by dostosować się do restrykcji sanitarnych nałożonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego Alberty, powiedział pracownik AHS.
Kanadyjska Królewska Policja Konna potwierdziła, że jej oficerowie są zaangażowani do wyegzekwowania nakazu.
Przez wiele miesięcy kościół odprawiał nabożeństwa nie przestrzegając restrykcji sanitarnych. Według wytycznych sanitarnych w Albercie kościoły mogą zgromadzać się zapełniając 15% miejsc na sali, nosząc maski i zachowując dystans.
Minister Zdrowia, Tyler Shandro, powiedział, że za wyegzekwowanie nakazów dotyczących zdrowia publicznego odpowiedzialne są służby bezpośrednio zaangażowane w kontrolę ich przestrzegania, czyli policja i AHS. Dodał, że w przypadku tego kościoła dotyczy to nakazów wydanych jeszcze grudniu 2020 roku. Prokuratorzy, inspektorzy sanitarni i policja okazali wiele cierpliwości przy próbach współpracy z tą społecznością gdy starali się ją nakłonić do przestrzegania nakazów, mówił Shandro w środę popołudniu.
Oczywiście, chcemy współpracować ze społecznościami wyznaniowymi w naszym regionie. I muszę powiedzieć, że większość z nich może być stawiana za wzór w gotowości do dostosowaniu się do wymogów sanitarnych. W tym jednak wypadku od dłuższego czasu obserwujemy wielki opór dlatego też służby sanitarne i policja czują się zobowiązane by podjąć następne kroki, powiedział Minister Zdrowia.
W Wielki Piątek i Niedzielę Wielkanocną parking przed kościołem Grace Life był znów wypełniony po brzegi. AHS wydała oświadczenie, w którym podkreśla swoją dobrą wolę we współpracy z kościołem w celu wdrożenia rozporządzeń sanitarnych.
Zanim ogrodzono budynek kościoła pojęto następujące kroki:

 1. Nakaz wydany przez AHS 17 grudnia 2020 wymagający od kościoła Grace Life dostosowania do zarządzeń sanitarnych CMOH
 2. Nakaz sądowy wydany 21 stycznia 2021 wymagający dostosowania się przez kościół do wcześniejszego nakazu
 3. Nakaz zamknięcia wydany 29 stycznia 2021 ważny do czasu dostosowania się do wymogów sanitarnych
 4. List z 27 marca 2021 wysłany przez AHS do pastora z ostrzeżeniem, że kościół nadal stanowi zagrożenie sanitarne rozprzestrzeniania COVID 19
 5. W zeszłym tygodniu AHS wysłało propozycję wirtualnego spotkania z pastorem z celu omówienia sytuacji ale kościół nie podał możliwego terminu takiego spotkania.
  Przedstawiciel Służby Sanitarnej Alberty oświadczył, że Kościół Grace Life zadecydował o nieprzestrzeganiu obowiązujących restrykcji ani nie wykazał chęci współpracy z AHS w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania COVID 19.
  Kanadyjska Królewska Policja Konna i inspektorzy AHS pojawiali się każdorazowo na nabożeństwach aby dopilnować przestrzegania wytycznych sanitarnych i stwierdzili w ciągu ostatnich tygodni, że kościół nie dostosował się do żadnej z nich.
  Centrum Prawne dla Wolności Konstytucyjnych oświadczyło w środę, że jest oburzone z powodu wtargnięcia służb na prywatną posesję i rozłożenia tam podwójnej bariery uniemożliwiającej dostęp do budynku. Takie posunięcie władz łamie Kanadyjską Kartę Praw i pozbawia obywateli Alberty prawa do pokojowego zgromadzania się i kultu.
  Grupa zapowiada walkę sądową o podważenie konstytucyjności nakazów sanitarnych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego Alberty, dr Deenę Hinshaw, argumentując, że stanowią one nieuzasadnione pogwałcenia Karty Praw i Wolności Kanady.
  28 marca inspektorzy AHS poinformowali, że nie zostali wpuszczeni do budynku kościoła, pomimo obserwacji z zewnątrz wskazujących na dalsze łamanie wytycznych sanitarnych co do liczby uczestników, dystansu i masek.
  Kościół wraz z pastorem Coatsem przygotowuje się do rozprawy sądowej wyznaczonej na maj. Oskarżeni są o łamanie środków nakazanych Ustawą o Zdrowiu Publicznym, związanych z limitem uczestników, dystansem społecznym i noszeniem masek.
  Pastor Coats został zwolniony z aresztu 22 marca po tym jak przekroczył warunki zwolnienia za kaucją odmawiając zaprzestania prowadzenia nabożeństw w taki sposób jak dotychczas. Przyznał się do winy i został ukarany mandatem 1500 dolarów.
  AHS poinformowało, że w okresie od 10 lipca 2020 do 6 kwietnia 2021 otrzymało 105 skarg od obywateli Kanady na działalność kościoła Grace Life. Przeprowadzono 18 inspekcji na miejscu od 10 lipca i każdorazowo zaobserwowano pogwałcenie obowiązujących nakazów.
  W oświadczeniu dla mediów Centrum Prawne, które reprezentuje pastora Coatsa poinformowało, że jest w trakcie pracy nad wnioskiem o wezwanie sądowe dla Głównego Inspektora Sanitarnego, Deeny Hinshaw, do zeznawania na procesie pastora 3 maja 2021.
  Liczba przypadków COVID 19 wzrasta w Albercie a AHS informuje, że jest pilna potrzeba zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa by ochronić mieszkańców Alberty.
  Zamknięcie kościoła ma miejsce dzień po ogłoszeniu przez Premiera Alberty Jasona Keeneya dodatkowych restrykcji mających pomóc ograniczyć trzecią falę COVID 19 w Albercie.

Źródło: Global News