Po wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego przeciwko regulacjom stanowym co do limitu liczby wiernych podczas nabożeństw w związku z COVID – 19, stan Kalifornia nie wymaga już dostosowania się do tych ograniczeń w miejscach kultu. W poniedziałkowej aktualizacji stanowej strony internetowej dotyczącej COVID – 19, w zakładce „Miejsca kultu i wydarzenia kulturalne” Departament Zdrowia Publicznego Stanu Kalifornia zmienił limity dotyczące dopuszczalnej ilości osób na nabożeństwach i spotkaniach z „obowiązkowych” na „wysoce zalecane”.

„W związku z niedawnymi orzeczeniami sądu, które mają charakter natychmiastowej wykonalności, limity obecności w miejscach kultu nie są już obowiązkowe, ale silnie rekomendowane” – wyjaśnia storna. „Odnośne instrukcje są obecnie aktualizowane. Wszystkie pozostałe ograniczenia zawarte we wskazówkach pozostają niezmienione.

”Wyszczególnione standardy różnią się w systemie w zależności od stopnia zachorowalności w danym hrabstwie. W przypadku stopnia najwyższej zachorowalności zwanego „purpurowym” zalecana redukcja obecności podczas nabożeństw wynosi 25%, w przypadku miejsc o najniższej zachorowalności takie zalecenie wynosi 50%

Śpiew oraz inne muzyczne aktywności są poddane obostrzeniom, które różnią się w zależności od stopnia zachorowalności w regionie np. w miejscowościach „purpurowych” śpiewający muszą nosić maseczki przez cały czas, kiedy znajdują się wewnątrz miejsca kultu, nie może ich być więcej niż 10 osób oraz muszą utrzymywać od siebie dystans ok. 2 m, a także dystans ponad 7 metrów od innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu.

Po działaniach prawniczej organizacji non – profit Liberty Counsel, rząd stanu Kalifornia zapewnił, że obowiązkowe ograniczenia co do uczestnictwa w nabożeństwach nie będą już dłużej wymuszane. „Po pięciu naganach ze strony Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, gubernator Gavin Newsom w końcu odstąpił od swoich drakońskich restrykcji nałożonych na kościoły” – napisał w oświadczeniu szef Liberty Counsel Mat Staver. „Choć jesteśmy szczęśliwi, że nie ma już restrykcji nałożonych na kościoły i miejsca kultu, to Liberty Counsel będzie kontynuowało walkę w Dziewiątym Okręgu, aby się upewnić, że tego typu tyrania oraz nadużycie więcej się nie powtórzy.”

Źródło: Christian Post