Grupa księży katolickich w USA poparła ustawę o przyznaniu prawa do adopcji parom jednopłciowym w wypadku gdy agencja adopcyjna jest finansowana z funduszy federalnych.
Stowarzyszenie Amerykańskich Księży Katolickich, które opisuje siebie jako „pasterski głos współczucia, nadziei i radości kościoła pielgrzymującego w świecie” wyraziło poparcie dla ustawy „Każde dziecko zasługuje na rodzinę.”
Według Instytutu Lepanto, organizacji badawczej i edukacyjnej działającej w celu zachowania tradycyjnych nauk Kościoła katolickiego, ta ustawa skutecznie zamknie katolickie ośrodki adopcyjne wymagając dopuszczenia do adopcji przez pary homoseksualne oraz pary o potencjalnie niebezpiecznym światopoglądzie, na przykład, aktywnych satanistów.
W biuletynie z 28 marca Stowarzyszenie Amerykańskich Księży Katolickich sportretowało ustawę jako „prawo promujące najlepiej rozumiany interes dzieci w systemie opieki zastępczej i adopcyjnej poprzez zakończenie dyskryminacji LGBTQ i młodzieży z religijnych mniejszości, rodziców zastępczych i rodzin.” Biuletyn zachęca czytelników do podpisywania listu wzywającego Kongres do podpisania tej ustawy.
Ustawa „Każde dziecko zasługuje na rodzinę” została zaproponowana przez 116 Kongres lecz nie została podpisana. Chociaż nie została ona zaproponowana przez obecny 117 Kongres to posunięcie Stowarzyszenia Amerykańskich Księży Katolickich następuje po głośnym felietonie, przypominającym o tej ustawie, napisanym przez zakonnicę Simone Campbell, znaną z progresywnych poglądów politycznych i wspierania ruchów sprawiedliwości społecznej.
Podczas gdy ustawa „Każde dziecko zasługuje na rodzinę” musi zostać przedstawiona w 117 Kongresie Stanów Zjednoczonych, republikańscy kongresmeni zaproponowali już ustawę zapewniającą wyznaniowym agencjom adopcyjnym prawo do organizacji pracy zgodnie z przekonaniami religijnymi na temat małżeństwa i seksualności. Ustawę „Dobro dziecka w zapewnieniu opieki” zaproponowaną w ubiegłym miesiącu, czeka trudna bitwa o przyjęcie przez 117 Kongres którego obydwie izby kontrolują Demokraci, jak też Senat i Biały Dom.
Konserwatyści ostrzegają, że nawet bez ustawy „Każde dziecko zasługuje na rodzinę” zagrożone są prawa wyznaniowych agencji adopcyjnych do organizacji pracy według wyznawanych wartości. Prawnik Greg Baylor z Towarzystwa Obrony Wolności ostrzega, że Equity Act, ustawa z całym pakietem zapewniającym prawa obywatelskie pomyślane jako niezbędny środek do zapewnienia praw mniejszościom LGBTQ przez prawo federalne, nie zawiera wyjątków dla religijnych ośrodków opieki zastępczej i adopcji.
Ustawa Equity Act została już zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów zdominowaną przez Demokratów lecz utknęła w Senacie w wyniku sprzeciwu zarówno Demokratów jak i Republikanów.
Stowarzyszenie Amerykańskich Księży Katolickich, oprócz promowania ustawy „Każde dziecko zasługuje na rodzinę”, wystąpiło z propozycją ordynowania kobiet na diakonów stałych co doprowadziło do konfliktu z miejscową diecezją rzymskokatolicką.
W liście ekskomunikującym przedstawicielkę stowarzyszenia, Beverly Bingle, która ubiegała się o ordynację na diakona i święcenia kapłańskie, biskup diecezji Toledo, Daniel Thomas ostrzegł, że przynależność do tego stowarzyszenia może być powodem wielkiego zaniepokojenia z powodu skandalu, jaki grupa ta wywołała.
Źródło: Christian Post