Komunistyczne władze Chin kontynuują swój atak na chrześcijan usuwając aplikację Bibli Apps oraz publiczne konta chrześcijańskie w serwisie WeChat. Od ostatniej soboty są wprowadzane coraz to bardziej restrykcyjne prawa przeciwko pracownikom religijnym. Działająca w USA organizacja monitorująca prześladowania Christian Concer odnotowała, że niektóre z chrześcijańskich kont, w tym te należące do Ligi Biblijnej oraz Life Quarterly zniknęły z WeChat.

Próba wyświetlenia zawartości tych na WeChat kończy się wyświetleniem informacji, że konta te naruszyły postanowienia dotyczące zarządzania usługami informacyjnymi dotyczącymi kont publicznych użytkowników internetu, a w związku z tym zostały zablokowane oraz zawieszone Aplikacja dostarczająca tekst Biblii Biblie Apps została usunięta z chińskiego App Store. Papierowe wersje Biblii również nie są już dostępne na sprzedaż on – line. Aplikację Bible Apps można w Chinach ściągnąć tylko przy pomocy VPN.

Innym znakiem prześladowań chrześcijaństwa ze strony chińskich władz, jest to, że księgarnie, których właścicielem jest jedyna zarejestrowana w Chinach protestancka denominacja Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii sprzedają coraz więcej książek promujących myśli prezydenta Xi Jinpinga oraz komunistyczną ideologię. Nawet konta PRPA na WeChat stają się propagandową tubą komunistycznej partii. Artykuł 27 nowego prawa zezwala dotychczasowym przywódcom kościoła na pozostanie na swoich stanowiskach przez kolejne trzy do pięciu lat, po czym, aby dalej wykonywać swoje obowiązki, będą oni musieli ponownie się zarejestrować. Brytyjska organizacja Christian Solidarity Worldwide wyjaśnia, że ten artykuł może być użyty jako forma kary za krytykę lub brak posłuszeństwa wobec komunistycznej władzy. Artykuł 3 wymaga od duchownych chrześcijańskich wspierania przywódczej roli partii komunistycznej, natomiast artykuł 12 podkreśla, że duchowny nie może zagrażać bezpieczeństwu narodowemu ani nie może być zdominowany przez obce siły. Miesiąc temu Asia New doniosła, że chińskie władze ukarały grzywną 30 tysięcy dolarów mężczyznę, który przewodził nabożeństwu, za „nielegalne czynności religijne”. W 2020 wzmogły się w Chinach prześladowania chrześcijan ze strony komunistycznych władz, włączając w to zamykanie kościołów oraz naruszenia praw człowieka, Pod rządami prezydenta Xi Jinpinga, urzędnicy Komunistycznej Partii Chin wprowadzają bardzo ścisłą kontrolę nad wszelkimi przejawami religijności.

Chrześcijanom zrzeszonym zarówno w kontrolowanych przez państwo kościołach jak i kościołach domowych nakazano wywieszanie flagi państwowej i śpiewanie patriotycznych pieśni podczas nabożeństw. Jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan, Chiny są uznane za jedno z najgorszych państw na świecie, do tego stopnia, że była administracja USA,w kwestii wolności religijnej, uznała to państwo za miejsce szczególnej uwagi.

Źródło: Christian Post