Generalne Zgromadzenie Kościoła Szkocji będzie debatować nad wprowadzeniem prawa przeprowadzania ceremonii ślubnych dla związków małżeńskich tej samej płci przez duchownych.
Warunki tego prawa mają stanowić, że nikt nie może być zmuszony do przeprowadzenia takiej ceremonii lub obecności na niej.
Propozycje zostaną przedstawione po tym, jak w 2018 roku powołano Komitet Zagadnień Prawnych mający przygotować zarys nowej legislacji.
Jeśli zgromadzenie w dniach 22-27 maja 2021 przegłosuje nowe prawo, to zostanie ono przedstawione prezbiterom do rozważenia i przedstawienia propozycji poprawek w terminie do 31 grudnia.
Wielebny Grant Barclay, przewodniczący Komitetu Zagadnień Prawnych, mówił, że Komitet zdaje sobie sprawę z różnicy zdań w sprawie małżeństw jednopłciowych. Komitet jest przekonany o konieczności debaty na ten temat w duchu pokory i łagodności, tak aby osoby o przeciwnych poglądach mogły je przedstawić z poszanowaniem drugiej strony.
Zaproponowane prawo jasno stanowi, że żaden duchowny nie może być zmuszony do przeprowadzenia ceremonii zaślubin pary jednopłciowej i ta zasada ochrony sumienia jest myślą przewodnią naszego szkicu, mówi Barclay.
Po prezentacji szkicu tej legislacji Generalne Zgromadzenie przeprowadzi głosowanie co z nim zrobić. Komitet nie opracowuje teologicznego podejścia do zagadnienia, ale to Generalne Zgromadzenie zadecyduje jakie podjąć kroki.
Źródło: Christian News