Kanadyjski sędzia wydał orzeczenie, w którym nie zgadza się z pastorem kwestionującym legalność istniejących ograniczeń będących reakcją prowincji Alberta na pandemię COVID – 19, a dotyczących nabożeństw z udziałem wiernych.

Pastor James Coates i jego kongregacja z kościoła GraceLIfe kwestionowała zasady lockdownu od czerwca ubiegłego roku, po tym jak po miesiącu stosowania się do rządowych ograniczeń, powrócono do nabożeństw z udziałem wiernych.

W poniedziałek sędzia Sądu Prowincji Alberta Robert Shaigec wydał ustne orzeczenie w tej sprawie odrzucając zarzuty Coatesa, w których ten twierdził, że ograniczenia ustanowione przez prowincję Alberta ograniczają jego religijną wolność.

„Pytanie, którym się dzisiaj zajmujemy to, czy cel, środki i efekty egzekwowania prawa w grudniu 2020 naruszyły religijną wolność Jamesa Coatesa. Odpowiedź brzmi, nie” – oświadczył sędzia.

Kolejne posiedzenie sądu, podczas którego sąd zajmie się sprawą konstytucyjności ograniczenia liczby wiernych podczas nabożeństw, będzie miało miejsce w czerwcu.

Mająca swoją siedzibe w Calgary kancelaria prawna The Justice Centre for Constitutional Freedoms, która reprezentuje Jamesa Coatesa nie zgadza się z orzeczeniem sędziego.

„To oczywiste, że wolność ludzi do sprawowania kultu, gromadzenia się i bycia ze sobą została naruszona przez rządowe ograniczenia stosowane w formie nakazów dotyczących zdrowia publicznego, które nie pozwalają by normalne i regularne nabożeństwa mogły mieć miejsce” – oświadczył prezes JCCF John Carpay. „To czy ograniczenia były racjonalne sąd powinien zdecydować po tym, jak rząd w końcu dostarczy medyczne i naukowe dowody, by uzasadnić ograniczenia nałożone na konstytucyjne prawa.”

Carpay powiedział także, że rozważane jest wniesienie apelacji od ustnego orzeczenia sądu, które będzie oparte na twierdzeniu, że sąd popełnił „poważny błąd prawny”.

Urzędnicy oskarżyli kościół GraceLife o wielokrotne naruszenia wytycznych dotyczących zdrowia publicznego poprzez gromadzenie się na nabożeństwach, podczas których ludzie w nich uczestniczący nie stosowali bezpiecznych odległości między osobami oraz nie nosili maseczek.

Za łamanie nakazów rządowych, pastor James Coates był aresztowany i spędził w areszcie ponad miesiąc.

Według strony internetowej prowincji Alberta, według stanu na 6 czerwca 2021, z powodu COVID – 19 w całej prowincji liczącej 4,3 miliona mieszkańców zmarło 2 248 osób.

Źródło: Christian Post