Prawie połowa Amerykanów (47%) uważa aborcję za moralnie akceptowalną co stanowi najwyższy wynik w 20 letniej historii tego typu badania przez Instytut Gallupa.
46% Amerykanów uważa aborcję za niemoralną, o 10% ankietowanych mniej niż w 2009 roku.
Amerykanie z reguły skłaniali się do określania aborcji jako niemoralnej, choć większość respondentów z takim podejściem skurczyła się na przestrzeni ostatnich lat, napisał Instytut Gallupa.
Badanie wykonano w dniach od 3 maja do 18 maja 2021 roku na 1016 osobowej próbie losowej dorosłych Amerykanów mieszkających w Stanach Zjednoczonych.
Biorąc pod uwagę poglądy polityczne respondentów wynik wskazał, że 64% wyborców Partii Demokratycznej i 51% osób określających się jako niezależne politycznie jest skłonna uważać aborcję za moralnie dopuszczalną. Podobnie uważa jedynie 26% wyborców Partii Republikańskiej.
49% respondentów określa się jako zwolenników tak zwanego prawa do wyboru a 47% opowiada się za życiem.
Badanie wykazało również, że 67% Amerykanów jest zwolennikami ograniczeń w dostępie do aborcji lub całkowitego jej zakazania. 32% respondentów uważa, że powinna być ona legalna i dostępna bez jakichkolwiek ograniczeń.
Prawie jedna trzecia dorosłych Amerykanów popierających pełną legalność i dostępność aborcji to najwyższy wynik w historii od połowy lat 90-ych, kiedy to systematycznie utrzymywał się na takim właśnie poziomie.
W maju Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zgodził się na wysłuchanie argumentów w sprawie zakazu aborcji przed czasem określanym jako przeżywalność płodu w Mississippi.
Dotyczą one ustawy stanowej z 2018 o zakazie aborcji powyżej 15 tygodnia ciąży, czyli na wiele tygodni przed tym gdy dziecko może przeżyć poza łonem matki.
Zwolennicy zakazu aborcji mają nadzieję, że konserwatywna większość sędziów Sądu Najwyższego zmieni prawo oparte na wyroku Roe vs Wade z 1973 roku, które ustanowiło aborcję prawem chronionym przez konstytucję i uderzyło w stanowe zakazy jej przeprowadzania.
Marjorie Dennenfelser, przewodnicząca organizacji pro-life Susan B. Anthony list powiedziała w ubiegłym miesiącu, że ta sprawa jest szczególną okazją dla Sądu Najwyższego by uznać prawo władz stanowych do ochrony dzieci w zaawansowanym rozwoju płodowym przed horrorem i torturami późnej aborcji.
Źródło: The Christian Post