Sąd Najwyższy wydał w ubiegłym tygodniu wyrok, że katolicka agencja adopcyjna z Filadelfii nie musi współpracować z parami jednopłciowymi.
Sędziowie w jednogłośnym wyroku (9 do 0) orzekli, że miasto Filadelfia przekroczyło Free Exercise Clause (Klauzulę o Wolności Religijnej) pierwszej Poprawki do Konstytucji próbując zmuszać Katolickie Służby Społeczne (CSS) do umieszczania dzieci w rodzinach jednopłciowych. Prezes Sądu Najwyższego John Roberts napisał, że decyzja miasta naruszała prawo do swobody religijnej CSS zmuszając je do ograniczenia działalności lub zaaprobowania związków małżeńskich niezgodnych z wyznawanymi przez nie wartościami.
Luke Goodrich, adwokat Funduszu Becketa na rzecz Wolności Religijnej, powiedział, że jednogłośny wyrok to potężny sygnał zachęty dla religijnych Amerykanów, którzy chcą służyć innym.
Najprawdopodobniej zostanie również unieważniony wyrok z 1990, który został wykorzystany w celu ograniczenia wolności religijnej.
Większość Sędziów wyraziła wątpliwości co do właściwego orzeczenia z 1990 w sprawie Employment Division przeciwko Smith, która ograniczyła zasięg wolności religijnej. W tej sprawie sędziowie orzekli, że dane prawo jest konstytucyjne i spełnia wymagania Free Exercise Clause jeśli jest neutralne i jeśli istnieje korzyść dla rządu z ustanowienia takiego prawa.
Kelly Shackleford, prezes i dyrektor wykonawczy First Liberty Institute nazwała orzeczenie wielkim zwycięstwem wolności religijnej.
Sąd zapewnił organizacjom pomagającym w adopcji kontynuację ich wielowiekowej pracy na rzecz dzieci i rodzin, bez konieczności znoszenia dyskryminacji przez rząd tylko z tego powodu, że wierzą iż najlepszą rodziną dla dzieci jest taka, w której są mama i tata, napisała Shackleford.
Ten wyrok oznacza, że rząd nie może wyselekcjonować osób, które będzie dyskryminować, karać czy wykluczać ze względu na wierzenia, powiedziała Kristen Waggoner, radca generalny Alliance Defending Freedom.
Źródło: Christian Headlines