Z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Rasmussen Reports oraz Summit Ministries wynika, że ponad cztery piąte badanych Amerykanów uważa, że wolność religijna jest ważnym elementem „zdrowego amerykańskiego społeczeństwa”.

W wynikach badania podano, że 67% mieszkańców Stanów Zjednoczonych uważa, że wolność religijna jest bardzo istotna dla zdrowego społeczeństwa, a 15%, że w jakiś sposób jest ważna dla zdrowego społeczeństwa.

Około 9% stwierdziło, ze wolność religijna nie jest ani bardzo istotna ani w ogóle istotna dla funkcjonowania zdrowego społeczeństwa, podczas gdy kolejne 9% nie zajęło pozycji.

Przynależność partyjna nie wpływała zasadniczo na zajmowaną pozycję. Podczas gdy 86% Republikanów uznało wolność religijną za bardzo ważną lub ważną, 83% osób niezależnych oraz 79% Demokratów również uznało wolność religijną za ważną lub bardzo ważną.

Badanie również pokazało, że 50% Amerykanów uważa, że prawo nie powinno wymagać od kościołów i religijnych organizacji charytatywnych zatrudniania osób, które sprzeciwiają się doktrynom tych instytucji. 20% Amerykanów uważa, że prawo powinno tego wymagać, a 30% nie miało zdania w tej kwestii.

Przewodniczący Summit Ministries Jeff Myers powiedział w oświadczeniu, że „w przytłaczającej większości obywatele Stanów Zjednoczonych wciąż wspierają ochronę konstytucyjnego prawa do wolności religijnej”.

„Mimo tego, przywódcy w Waszyngtonie agresywnie popychają do przodu twór legislacyjny jakim jest, niewłaściwie nazwana, Ustawa Równościowa, która w sposób szczególny pozbawia ochrony religijną wolność” – dodał.

Badanie przeprowadzono od 16 do 17 czerwca na reprezentacyjnej próbce 1000 potencjalnych wyborców w Stanach Zjednoczonych przy zachowaniu marginesu błędu na poziomie +/- 3 punktów procentowych.

Wcześniej, w czerwcu, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał jednogłośnie orzeczenie, w którym stwierdził, że katolicka agencja adopcyjna nie może być zmuszona do zgody na adopcję przez pary homoseksualne. W sprawie znanej jako Fulton kontra Filadelfia Sąd Najwyższy orzekł, że urzędnicy miejscy nie mieli prawa odmówić współpracy z Katolickimi Służbami Społecznymi Archidiecezji Filadelfijskiej za to, że agencja ta odmówiła umieszczenia dzieci u par jednopłciowych.

Sędzia John Roberts napisał w uzasadnieniu: „Odmowa przez miasto Filadelfia zawarcia umowy z CSS na świadczenie usług opieki zastępczej, o ile ta nie zgodzi się na zatwierdzenie par tej samej płci jako rodziców zastępczych, nie wytrzymuje ścisłej lustracji i narusza Pierwszą Poprawkę.”

Zródło: Christian Post