Prezydenci Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa we wspólnym piśmie do władz samorządowych województwa małopolskiego zaapelowali we wtorek o wycofanie się z deklaracji w sprawie „sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”

-Jako samorządowcy mamy obowiązek zapewnienia równego traktowania wszystkim obywatelom Polski, mamy strzec praw człowieka zapisanych w Konstytucji RP oraz w ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych – wskazał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Prezydenci piszą w apelu, że „dokument przyjęty przez sejmik narusza zasady równości, dzieli zamiast łączyć, naraża ludzi o odmiennych od powszechnych preferencjach seksualnych na dyskryminację, a nawet przemoc motywowaną uprzedzeniami, pośrednio aprobuje niewiedzę i społeczne fobie, sugeruje przyzwolenie na łamanie praw jednostek i zbiorowości”.