Kilka członkiń chilijskiej Izby Deputowanych zdecydowanie wystąpiło przeciwko prawu do zabijania nienarodzonych. „Bycie przeciwko aborcji nie oznacza bycia przeciwko kobietom” – powiedziała jedna z nich.

Komicja ds. Kobiet, Równości i Płci niższej izby Kongresu Narodowego Chile przegłosowała odrzucenie procedowania projektu ustawy, która zakładała prawną możliwość dokonania aborcji na życzenie do 14 tygodnia ciąży. Głosowanie zakończyło się ze stosunkiem siedmiu głosów przeciw i sześciu za.

Pomimo braku rekomendacji ze strony komisji dyskusja nad przyjęciem ustawy będzie kontynuowana w Izbie Deputowanych. Zgłoszona ustawa stanowi następstwo zmian legislacyjnych przeforsowanych przez pro-aborcyjnych polityków w 2017 roku. Zdekryminalizowano wówczas aborcję w niektórych przypadkach, takich jak gwałt, w przypadku którego aborcja jest dozwolona do dwunastego tygodnia albo czternastego, jeżeli ofiara miała mniej niż 14 lat. Gdyby proponowana obecnie ustawa została przyjęta, będzie konieczna nowelizacja kodeksu karnego.

Źródło: DoRzeczy