​W minionym roku w szpitalach przeprowadzono 1076 zabiegów przerwania ciąży, z czego 1053 z powodu upośledzenia lub ciężkiej choroby płodu – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To oznacza, że znaczą większość aborcji wykonano na podstawie przesłanki, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z ustawą zasadniczą. Podobnie, jak w minionych latach, najwięcej aborcji było na Mazowszu, najmniej na Podkarpaciu.


Z danych MZ wynika, że w 2020 r. w szpitalach przeprowadzono 1076 zabiegów przerwania ciąży. Dla porównania, w 2019 r. resort zdrowia informował o 1110 takich zabiegach. Z 1076 aborcji wykonanych w minionym roku zdecydowaną większość, bo 1053 zabiegi, przeprowadzono po tym, jak badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Warszawa. Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę zakazującą furgonetkom pro-life poruszania się po stolicy
Warszawa. Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę zakazującą furgonetkom pro-life poruszania się po stolicy
Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł stwierdził w całości nieważność uchwały Rady Warszawy, która zakazała furgonetkom pro-life poruszania się po stolicy. O unieważnienie przepisów wnioskowali m.in. wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Romanowski, prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz…


Najczęstszym rozpoznaniem była trisomia 21 (zespół Downa): w 191 przypadkach bez współistniejących wad somatycznych, a w 182 przypadkach z wadami somatycznymi. Innym częstym rozpoznaniem – 181 przypadków – były wady dwóch i więcej układów lub organów w badaniu obrazowym. W 159 przypadkach rozpoznano wadę dotyczącą jednego układu lub organu.

ABORCJA W WOJEWÓDZTWACH. NAJWIĘCEJ ZABIEGÓW NA MAZOWSZU
W 88 przypadkach rozpoznanie wskazywało na trisomię 13 lub trisomię 18 ze współistniejącymi wadami somatycznymi, a w 50 przypadkach na trisomię 13 lub trisomię 18 bez współistniejących wad. Pozostałe rozpoznania to m.in. zespoły genetyczne z obrzękiem płodu i zespół Turnera ze współistniejącymi wadami somatycznymi.

Ponadto w 21 przypadkach przeprowadzono zabieg, ponieważ ciąża zagrażała życiu lub zdrowiu kobiety. Były także dwa przypadki przeprowadzenia aborcji, ponieważ zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (jak gwałt lub kazirodztwo).

Najwięcej zabiegów przerwania ciąży przeprowadzono w szpitalach w woj. mazowieckim (239), pomorskim (147), śląskim (123) i w łódzkim (112). Jeden zabieg wykonano na Podkarpaciu – w ostatnich latach w tym województwie nie rejestrowano żadnego zabiegu. Poza tym mniej niż dwadzieścia aborcji wykonano w woj. lubelskim (12) i świętokrzyskim (19).

DECYZJA TK ZMIENIŁA PRAWO ABORCYJNE
Obecnie zgodnie z Ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcja jest dostępna w dwóch przypadkach – gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego. To skutek decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodną z ustawą zasadniczą trzecią przesłankę z ustawy, pozwalającą na przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę płodu. Przepis ten przestał obowiązywać 27 stycznia 2021 r. wraz z publikacją wyroku TK.

Źródło: interia.pl