Lekarze masowo odmawiaja Hiszpankom przeprowadzenia zabiegu aborcji

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w ciągu ostatnich 30 lat w ośmiu (z 50 istniejących) prowincjach